اولین جلسه هیئت مدیره جدید

اولین جلسه هیئت مدیره پس از انتخابات انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران در تاریخ : 10/08/1401 در محل انجمن تشکیل شد . پس از خوش آمد گویی به اعضاء جدید هیئت مدیره تصمیمات به شرح زیر گرفته شد .

1-قرار شد اعضاء پانل کنگره آزمایشگاه بالین مشخص و به دبیرخانه کنگره اعلام گردد .

2- برای فعال سازی سایت و به روز رسانی اطلاعات سایت جناب آقای دکتر جوشقانی با همکاری آقای منصوری اقدام لازم معمول دارند .

3-برای جذب اعضاء جدید قرار شد متنی توسط جناب آقای دکتر جوشقانی تهیه و در جلسه بعدی هیات مدیره انجمن بحث و بررسی  شود تا مراحل قانونی برای تغییر اساسنامه اقدام گردد .

4-در مورد اتفاقات که در نظام پزشکی افتاده چون شورایعالی نظام پزشکی موضع مناسبی گرفته ، لذا هیئت مدیره انجمن لزومی برای موضع گیری مجدد ندیده اند .

5- در مورد تعرفه سال 1402 که در مجمع انجمن ها در این خصوص تصمیم می گیرند .     از انجمن جناب آقای دکتر صراف نژاد در کمیته تعرفه حضور فعال دارند . اقدامات آنان مورد تایید قرار گرفته است .

6- در مورد تعرفه تست های که  با روش کمی لومینیسانس انجام می شوند . با مستندات علمی که جناب آقای دکتر غروی  ارائه دادند و همچنین با رایزنی هایی که هیئت مدیره  انجمن با آزمایشگاه مرجع سلامت داشتند .  جناب آقای دکتر ناصری در ساعت 4 عصر  روز   سه شنبه 10/08/1401 خبر دادند که بخشنامه اجرایی صادر و  قرار شد انجمن به اطلاع اعضاء محترم برساند .

وبینار آموزش کارکنان آزمایشگاه

جهت ثبت نام در این برنامه باید در موعد مقرر از طریق حساب کاربری خود در همین سامانه و با استفاده از لینک بالا اقدام نمائید
لازم به ذکر است که صرف ثبت نام در برنامه به معنای کسب امتیاز نمی باشد
و شما باید در موعد مقرر برگزاری، در وبینار حضور داشته و در انتها در آزمون آنلاین شرکت
و پس از آن مرکز مجری حضور و امتیاز شما را در سامانه تائید کند.

لینک ثبت نام : https://ircme.ir/App_Web/(Guest)/Membership/Login.aspx?ReturnUrl=%2fApp_Web%2f(User)%2f(Inclusive)%2fPlan%2fList.aspx%3fCenterID%3d109%26Mode%3dNew%26ID%3d174756&CenterID=109&Mode=New&ID=174756

وبینار تشخیص مورفولوژی نئوپلاسم های میلوئیدی

جهت ثبت نام در این برنامه باید در موعد مقرر از طریق حساب کاربری خود در همین سامانه و با استفاده از لینک بالا اقدام نمائید
لازم به ذکر است که صرف ثبت نام در برنامه به معنای کسب امتیاز نمی باشد
و شما باید در موعد مقرر برگزاری، در وبینار حضور داشته و در انتها در آزمون آنلاین شرکت
و پس از آن مرکز مجری حضور و امتیاز شما را در سامانه تائید کند.

لینک ثبت نام : https://ircme.ir/App_Web/(Guest)/Membership/Login.aspx?ReturnUrl=%2fApp_Web%2f(User)%2f(Inclusive)%2fPlan%2fList.aspx%3fCenterID%3d109%26Mode%3dNew%26ID%3d174180&CenterID=109&Mode=New&ID=174180

مدارک مورد نیاز تمدید پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی ازمایشگاه

مدارک مورد نیاز تمدید پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی آزمایشگاه_سال 1400

  1. اجاره نامه رسمی معتبر یا تکمیل فرم تعهدنامه محضری جهت اجاره نامه های زیر 5 سال( با ذکر پلاک ثبتی _کاربری به نام مؤسس)
  2. آخرین تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی معتبر(مخصوص آزمایشگاه های با پروانه تأسیس حقوقی)
  3. تعهدنامه کتبی مسئول فنی (فرم در سامانه )
  4. گواهی نهایی آموزش مداوم مسئول فنی(1400 تا 1405) برای فارغ التحصیلانی که 5 سال از تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی آنها گذشته باشد.
  5. پروانه مطب معتبر (جهت پاتولوژیست ها)
  6. بارگذاری فیش مربوطه در سامانه (مبالغ در سامانه صدور پروانه موجود می باشد).
  7. عدم نیاز در ساعات غیراداری(جهت اعضا هیأت علمی از معاون آموزشی دانشگاه مربوطه و کارمندان دولت).
  8. گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (15 نوبت برای 5 سال، هر سال 3 نوبت)
  9. تحویل اصل پروانه مسئولیت فنی و بهره برداری به اداره امور آزمایشگاهها

مدارک 1 الی 8 می بایست در سامانه صدور پروانه ها به آدرس https://parvaneh.behdasht.gov.ir بارگذاری و پس از تأیید دانشگاه به صورت دستی نیز تحویل اداره امور آزمایشگاهها گردد).

توجه توجه: باتوجه به نامه معاونت محترم درمان وزارت متبوع  در صورت عدم ارسال درخواست تمدید تا قبل از 1/4/1400 کلیه پروانه های مسئولین فنی  توسط سامانه به صورت خودکار باطل خواهد شد.

دانلود راهنمای تمدید پروانه

دانلود فایل دستورالعمل ، معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی در سال 1400