سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

معاونت نظارت و برنامه ريزي

كار گروه تخصصي علوم آزمايشگاهي

كميته حقوق و اخلاق  حرفه اي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي باليني و تشريحي

 

مقدمه : نظربه اينكه انتظار مي رودآزمايشگاهها صرفا بر اساس كيفيت عملكرد  و رضايت بيمار مورد  ارجاع قرار گيرند ، لذا هر نوع تبليغي كه بر

اساس روش هاي  غير متعارف ، گمراه كننده ، غير واقع ، غير سالم  و غير مجاز سعي در جلب مشتري نمايند  ، متخلف محسوب مي گردد . ضمنا

به  منظور ساماندهي امر تبليغات و  بر اساس دستور العمل نظارت و بررسي ارتباطات و تبليغات سازمان نظام پزشكي ، ضوابط و موارد  ذيل از سوي

كميته حقوق و اخلاق حرفه اي آزمايشگاه تدوين و مصوب گرديده است .

1 – موارد تبليغات مجاز ازمايشگاهها

          چاپ كاتالوگ  و بروشور كاملاَ علمي

          دفترچه هاي راهنماي نحوه نمونه گيري و آماده سازي بيماران

          دفترچه  راهنماي آشناي با آزمايشات

          كارت شناسائي با نوع تخصص مسئول  فني ، موسس ،  آدرس و تلفن

          تقويم  و سر رسيد فاقد هر گونه تبليغات غير مجاز

          حضور مسئول فني آزمايشگاه در برنامه هاي راديويي ، تلويزيوني بدون ذكر نام و آدرس آزمايشگاه

          راه اندازي سايت اينترنتي با مجوز قبلي از كميته اخلاق

          چاپ و توزيع پوستر هاي علمي در محدوده داخل آزمايشگاه

          تابلوي درب ورودي آزمايشگاه با ابعاد مجاز

2 –  موارد تبليغات غير مجاز ازمايشگاه ها

          استفاده از بيلبورد جهت تبليغات

          استفاده از تالبوي تبليغاتي عمومي

          استفاده از هر نوع جرايد و مطبوعات جهت تبليغ

          استفاده از غرفه و يا تبليغ در كنگره ها ، همايش ها و حاشيه آنها و موارد مشابه

          كاربرد يا بهره گيري از  هرگونه پورسانت ، هديه ، تعيين درصد يا جايزه

          تامين تمام يا بخشي از هزينه هاي مطب ها ، كلينيك ها ، درمانگاه ها و مراكز مشابه

          تامين تمام يا بخشي از هزينه هاي مسافرت هاي داخلي و يا خارجي  پزشكان

          سهيم كردن پزشكان در در آمد ماهيانه آزمايشگاه

          پرداخت كميسيون به اشخاص حقيقي و حقوقي

          انجام  تبليغات  مقايسه اي و بهره گيري  از كلماتي  نطير بهترين ، برترين و ….

          تبليغات مغاير با تعرفه هاي مصوب قانوني

          ساير مصاديق سهم خواري كه به تصويب كميته خواهد رسيد .

3 –  با عنايت به بروز شيوه هاي جديد در تبليغات در حوزه آزمايشگاه به خصوص از لحاظ محتوايي ، كليه مواردي كه مصاديق تخلف آن مورد شبه و يا دستور العمل پيش بيني نشده است در كميته اخلاق مورد بررسي و اعلام نظر كارشناسي قرار خواهد گرفت .

4  نحوه رسيدگي به تخلفات  :

كليه متخلفين ابتدا جهت اداي توضيحات لازم و دفاع از خود ،به جلسه كميته اخلاق احضار مي گردند . راي كميته پس از استماع دفاعيات به شرح زير صادر خواهد شد .

الف – پذيرش دفاعيات و رفع اتهام

ب- اخذ تعهد جهت عدم تكرار تخلف

ج- ارجاع پرونده به هيات  هاي انتظامي سازمان و مراجع ذيربط

 

 

 

 

__

 

در اولین جلسه اعضا هیئت مدیره جدید که در تاريخ 93/8/27 در دفتر انجمن متخصصین تشكيل شد  پس از بحث و تبادل نظر  ، راي گيري  و موارد ذيل به تصويب رسيد .

– آقاي دكتر سيد حسين فاطمي             رئيس هيات مديره

– آقاي دكتر چنگيز خليلي                    نائب رئيس هيئت مديره

– آقاي دكتر محمد جواد غروي               دبير انجمن

– آقاي دكتر سيد عباس حسيني تقوي     خزانه دار  انجمن

مراتب جهت صدور پروانه فعالیت به وزارت بهداشت و آموزش عالی اعلام گردید .  

 

   

……

انتخابات انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

 

انتخابات هيئت مديره انجمن در تاريخ پنجشنبه 93/8/1  ساعت 9/30 دقيقه در محل دانشكده پيراپزشكي ايران با حضور اعضا پيوسته انجمن برگزار گرديد .

هيئت رئيسه موقت جلسه انتخابات به شرح زير تعيين شدند

   –آقای دكتر محمد كروريان             رئيس

_ –آقای دكتر محمد رضا دخانچی       ناظر

   –آقای دكتر طهمورث شيرواني         ناظر  

  سپس معرفي نامزد هاي عضويت در هيئت مديره و بازرس انجمن اعلام و اخذ رای بعمل آمد  و قرائت آراء انجام گرديد .

و در نهایت اعضاء هیئت مدیره جدید به شرح زیر انتخاب شدند

 –  آقاي دكتر سيد حسين فاطمي     

 –  آقاي دكتر محمد جواد غروي      

 –  آقای دکتر عباس تقوی

 –  آقای دکتر عبدالفتاح صراف نژاد

 –  آقای دکتر عبدالعلی شمس برهان

 –   آقای دکتر چنگیز خلیلی

 –  آقای دکتر لسان پزشکی   

اعضا علي البدل هيات مديره :

آقای دكتر محمد حسن غريب دوست – آقای دكتر غلامرضا دابشليم

بازرس اصلي : آقای دكتر غلامرضا انصافي  

بازرس علي البدل ‌: آقای دكتر علي اكبر ذوقي 

جلسه انتخابات ساعت 12 به پايان رسيد .

http://isacp.ir/images/ejrayetarefe93.jpg

…….

 

تعرفه های مندرج در جدول زیر بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران (ميزان ريالي ضريب (كا) تعرفه خدمات سلامت بخش دولتي و عمومي غيردولتي در سال1393 ، معادل هشتاد و هشت هزار ريال (88.000) و سقف ريالي ضريب (كا) براي خدمات سلامت در بخش خصوصي، معادل دويست هزار (200.000) ريال) محاسبه شده است و جهت اطلاع همکاران اعلام می گردد.

 

– لازم به ذکر است تعرفه های مندرج در این جدول در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد.

لینک دانلود جدول مقایسه ای تعرفه های ابتدای سال 1393 – کتابچه ارزش نسبی خدمات

http://isacp.ir/images/ejrayetarefe93.jpg

لینک دانلود کتابچه ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی مصوب هیئت وزیران 1393