درباره ما

انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران در سال 1340 تأسيس گرديد و از آغاز تأسيس تا كنون درزمينه هاي علمي و صنفي فعاليتهاي مهمي صورت گرفته است در سال های اولیه تاسیس انجمن فعاليت‌ ها در شرايطی سخت و با تلاش‌هاي مجدانه همكاران هيئت مديره انجام می شد. این تلاش ها همچنان ادامه دارد.

 كه بطور خلاصه عبارتند از :

روز آمد كردن آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي متناسب با پيشرفت علوم و تكنولوژي پزشكي و آزمايشگاهي

برگزاری بازآموزی های مدون، سمینار و دوره های آموزشی

برگزاری برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت با همكاري شركت هاي معتبر آزمايشگاهي

ارتقاء جايگاه واقعي آزمايشگاه‌ها در نظام سلامت

ايجاد فضاي همكاري، تفاهم و تعامل میان رشته‌هاي مختلف علوم آزمایشگاهی و انجمن های علمی و صنفی فعال در حیطه آزمایشگاه

پيگيري و احياء حقوق حرفه‌اي و صنفي پرسنل آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي

پيگيري امتيازات قانوني ادامه تحصيل در رشته هاي مختلف آزمايشگاهي، حق سختی شغل و ايمني حرفه‌اي

پيگيري حقوق قانوني همكاران متخصصين علوم آزمايشگاهي در ارتباط با تصدي مسئوليت فني،تاسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي

برگزاری کارگاه های آموزشی تربیت ممیز داخلی در راستای استاندارد سازی و اعتبار بخشی آزمایشگاه ها