مدارک مورد نیاز تمدید پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی ازمایشگاه

مدارک مورد نیاز تمدید پروانه بهره برداری و مسئولیت فنی آزمایشگاه_سال 1400

  1. اجاره نامه رسمی معتبر یا تکمیل فرم تعهدنامه محضری جهت اجاره نامه های زیر 5 سال( با ذکر پلاک ثبتی _کاربری به نام مؤسس)
  2. آخرین تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی معتبر(مخصوص آزمایشگاه های با پروانه تأسیس حقوقی)
  3. تعهدنامه کتبی مسئول فنی (فرم در سامانه )
  4. گواهی نهایی آموزش مداوم مسئول فنی(1400 تا 1405) برای فارغ التحصیلانی که 5 سال از تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی آنها گذشته باشد.
  5. پروانه مطب معتبر (جهت پاتولوژیست ها)
  6. بارگذاری فیش مربوطه در سامانه (مبالغ در سامانه صدور پروانه موجود می باشد).
  7. عدم نیاز در ساعات غیراداری(جهت اعضا هیأت علمی از معاون آموزشی دانشگاه مربوطه و کارمندان دولت).
  8. گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (15 نوبت برای 5 سال، هر سال 3 نوبت)
  9. تحویل اصل پروانه مسئولیت فنی و بهره برداری به اداره امور آزمایشگاهها

مدارک 1 الی 8 می بایست در سامانه صدور پروانه ها به آدرس https://parvaneh.behdasht.gov.ir بارگذاری و پس از تأیید دانشگاه به صورت دستی نیز تحویل اداره امور آزمایشگاهها گردد).

توجه توجه: باتوجه به نامه معاونت محترم درمان وزارت متبوع  در صورت عدم ارسال درخواست تمدید تا قبل از 1/4/1400 کلیه پروانه های مسئولین فنی  توسط سامانه به صورت خودکار باطل خواهد شد.

دانلود راهنمای تمدید پروانه

دانلود فایل دستورالعمل ، معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی در سال 1400